portret van rien de bruin voor zijn portfolio als model